Rijkdom en pracht van het Perzische rijk

Haast onoverzienbaar is het culturele erfgoed dat men in Iran kan bewonderen. De prachtige met faience bedekte koepels van de delicaat versierde sjiitische moskeeën zijn een constante gedurende een rondreis door dit land. In de heiligste plaatsen - Qom en Mashhad - wordt bladgoud aangewend voor de bedekking van de koepels, die je reeds van ver in het felle zonlicht ziet schitteren. Ook meer profane gebouwen, zoals paleizen, badhuizen of burgerwoningen, zijn smaakvol en rijkelijk versierd. Iran was ook de bakermat van de Achaemeniden, vuuraanbidders die 2500 jaar geleden hier een wereldrijk opbouwden. In hun hoofdstad Persepolis krijgen we een uitstekend beeld van de rijkdom en pracht aan het hof op basis van de goed bewaarde bas-reliëfs.

De torens der stilte

Hoe het er aan het hof van de Achaemeniden aan toe ging, in welke rijdom en pracht ze leefden, hoe groot hun macht was, wie hen belasting verschuldigd was, van dit alles hebben we een duidelijk beeld na een bezoek aan Persepolis. Hier zien we ook dat deze macht van goddelijke oorsprong was: Ahoera Mazda, de zoroasteriaanse godheid, delegeerde zijn aards gezag aan Darius en zijn nakomelingen. Deze monotheïstische leer leeft ook vandaag nog voort. Enkel het gebruik waarbij de doden op de torens van de stilte gelegd worden, zodat de lijken opgevreten worden door de vogels, bestaat niet meer. Nu worden de doden, die niet door aarde, vuur of water mogen verteerd worden, bovengronds in een betonnen kist begraven. De torens der stilte zijn er nog steeds, hun uitstraling doet de bezoeker de nietigheid van het aardse menselijk bestaan begrijpen.

Een regenboog van koepels

Het overgrote deel van de Iraanse bevolking is muzelmaans van de sjiietische strekking. Bij het naderen van een dorp of een stad zie je reeds van ver de koepels met een kleurenpalet van wit en lichtgeel over ultramarijn blauw tot donkerpaars en bruin. Deze delicate kleurschakeringen blijven de bezoeker steeds aantrekken, geen twee koepels in Iran zijn dezelfde.

Reisroute:
België - Teheran - Qazvin - Anzali - Ardebil - Tabriz - Jolfa - Tabriz - Marageh - Takab - Hamadan - Kermanshah - Susa - Ahwaz - Shiraz - Persepolis - Shiraz - Kerman - Bam - Kerman - Yazd - Isfahan - Kashan - Tehran - Mashhad - België

Reisdatum:
21.09.2018 - 14.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>